เฟรมแผนที่ประเทศไทย เฟรมแผนที่กรุงเทพฯ
เฟรมแผนที่ภาค และ จังหวัด ต่างๆ เฟรมแผนที่นิคมอุตสาหกรรมไทย
เฟรมแผนที่กลุ่มประเทศอาเซียน เฟรมแผนที่ต่างประเทศ
เฟรมแผนที่สั่งทำ KIM-MAP Made to Order