ดูเฟรมแผนที่ประเภทอื่นๆ
เฟรมแผนที่ประเทศไทย เฟรมแผนที่กรุงเทพฯ
เฟรมแผนที่ภาค และ จังหวัด ต่างๆ เฟรมแผนที่นิคมอุตสาหกรรมไทย
เฟรมแผนที่กลุ่มประเทศอาเซียน เฟรมแผนที่ต่างประเทศ
เฟรมแผนที่สั่งทำ KIM-MAP Made to Order

เฟรมแผนที่ต่างประเทศ


• อินโดจีน, ทวีปเอเชีย, ประเทศพม่า , ประเทศจีน, ประเทศอินเดีย

• กลุ่ม 4 ประเทศ (ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา)

• ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ และจีนตอนล่าง

• ภาพเฟรมแผนที่ต่างประเทศ