หมุดแม่เหล็กKIM-MAP Laser Pointer
แว่นขยาย Magnifier glass ลูกโลก