ดูงานไม้แขวนประเภทอื่นๆ
แผนที่โลก และ ทวีปต่างๆ แผนที่ประวัติศาสตร์ไทย
แผนที่แบบไม้แขวนสั่งทำ

แผนที่โลก และ ทวีปต่างๆ


1. แผนที่โลกภูมิภาค และ แผนที่โลก กายภาพ

2. ทวีปยุโรปภูมิภาค และ ทวีปยุโรป กายภาพ

3. ทวีปออสเตรเลีย ภูมิภาค และ ทวีปออสเตรเลีย กายภาพ

4. ทวีปอเมริกาเหนือ ภูมิภาค และ ทวีปอเมริกาเหนือ กายภาพ

5. ทวีปอเมริกาใต้ ภูมิภาค และ ทวีปอเมริกาใต้ กายภาพ

6. ทวีปแอฟริกา ภูมิภาค และ ทวีปแอฟริกา กายภาพ

7. ทวีปเอเชีย ภูมิภาค และ ทวีปเอเชีย กายภาพ

8. เอเชียตะวันออก ภูมิภาค และ เอเชียตะวันออก กายภาพ

9. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาค และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กายภาพ

10. ประเทศไทย ภูมิภาค และ ประเทศไทย กายภาพ